Informace pro návštěvníky

Parkoviště

Za automobil v letních měsících zaplatíte cca 50 Kč (celodenní parkování).

Bezbariérový přístup

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku, případně část III. okruhu, jenž prochází přízemím.

Zázemí pro děti

Během července a srpna zámek pořádá zkrácené prohlídky vhodné pro děti do 10 let.

Občerstvení

Provozní doba kavárny je shodná s provozní dobou zámku. Nejbližší restaurace se nachází přímo naproti parkovišti.